Ліцензійний договір публичної оферти

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

Версія 1.0

Останнє оновлення: 02.04.2020


ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧУ!

БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І СЕРВІСІВ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦИМ ЛІЦЕНЗІЙНИМ ДОГОВОРОМ-ОФЕРТОЮ (далі – «Угода»)

ЦЯ УГОДА Є ДОГОВОРОМ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ І УКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТЕЙ 205, 633, 638, 639, 641, 642, 647, 1107 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ «ПРО ЕЛЕКТРОННУ КОМЕРЦІЮ», «ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА».

НА ЖАЛЬ, ВИ НЕ МОЖЕТЕ АКЦЕПТУВАТИ ЦЮ УГОДУ, ЯКЩО ДО ВАС, ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ІСНУЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ (В ТОМУ ЧИСЛІ, У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ТА/АБО ОБМЕЖЕНЬ НА ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ).

ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ БЕЗЗАСТЕРЕЖНО ПРИЙНЯТИ ВСІ УМОВИ УГОДИ, ВИ НЕ НАБУВАЄТЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЦИМ ДОГОВОРОМ ПРАВА ЛІЦЕНЗІАТА.

АКЦЕПТ ОФЕРТИ ОЗНАЧАЄ БЕЗЗАСТЕРЕЖНЕ УКЛАДЕННЯ ВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ ТА ВАШУ ПОВНУ ЗГОДУ З УСІМА ЇЇ УМОВАМИ.

Ця Угода укладається між Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНДОРМЕДІА» (далі – «ЛІЦЕНЗІАР»), в особі директора Чайки В. В., що діє на підставі статуту, з одного боку, що публікує цю Угоду, та

Вами – особою, яка є замовником Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА (далі – «ЛІЦЕНЗІАТ»), в подальшому за текстом разом ЛІЦЕНЗІАР і ЛІЦЕНЗІАТ також – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона») на нижчевикладених умовах.

Основні поняття та визначення

  1. Акаунт (обліковий запис) - сукупність прав ЛІЦЕНЗІАТА по відношенню до розрахованої на багато користувачів системи, яка автоматично створюється після реєстрації (внесення інформації) ЛІЦЕНЗІАТА в Інтернет-магазині, Музичному порталі, Музичному додатку, інших інтернет ресурсах ЛІЦЕНЗІАРА у вигляді «акаунту» на веб-сервері ЛІЦЕНЗІАРА. Визначається наявністю індивідуальних Реквізитів доступу ЛІЦЕНЗІАТА;

  2. Акцепт оферти – підтвердження ЛІЦЕНЗІАТОМ згоди про прийняття цієї Угоди шляхом оплати Рахунку створеного на підставі Замовлення. Акцепт Оферти є укладанням цієї Угоди. Акцепт оферти означає повне безумовне та без будь-яких змін прийняття ЛІЦЕНЗІАТОМ умов, викладених у цій Угоді. Акцепт оферти породжує правові наслідки для Сторін відповідно до умов визначених у цій Угоді;

  3. База збірок - об'єкт авторського права, база даних, в якій в електронній формі входять дані про упорядковані, підібрані, розташовані і об'єднані в збірки особливим чином Об'єкти авторського права і Об'єкти суміжних прав і є результатом творчої праці, які є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи. Може використовуватися виключно відповідно до Правил, ліцензій та умов використання;

  4. База музики - об'єкт авторського права, база даних, в якій в електронній формі входять дані про Об'єкти авторського права і про Об'єкти суміжних прав, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи. Може використовуватися виключно відповідно до Правил, ліцензій та умов використання;

  5. База радіоканалів - об'єкт авторського права, база даних, в яку в електронній формі входять дані про упорядковані, підібрані, розташовані і об'єднані в радіоканали особливим чином Об'єкти авторського права і Об'єкти суміжних прав з Каталогу ЛІЦЕНЗІАРА і є результатом творчої праці, які є доступними індивідуально. Може використовуватися виключно відповідно до Правил, ліцензій та умов використання;

  6. Замовлення - документ, який є додатком до цієї Угоди і є його невід'ємною частиною, в якому за результатами наданої ЛІЦЕНЗІАТОМ інформації, фіксуються вибрані для покупки ЛІЦЕНЗІАТОМ Продукти ЛІЦЕНЗІАРА із зазначенням їх вартості, періоду використання, регулярності оплати, інформація про ЛІЦЕНЗІАТА, його заклад (адресу і назву), а також інша інформація.

  7. індивідуальний радіоканал - окремо програмне рішення, доступ до якого надається ЛІЦЕНЗІАТУ після оплати, за допомогою якого можна організувати мовлення окремого онлайн радіоканалу, розділити час мовлення на різні елементи і призначати на них програвання різних плейлистів, розміщувати інформаційні повідомлення відповідно до налаштованого медіаплану і отримати посилання на індивідуальний аудіо- потік. Може використовуватися виключно відповідно до Правил, ліцензій та умов використання;

  8. Інтернет-магазин - інформаційний сайт, який містить перелік Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА з можливістю оформити Замовлення, отримати Рахунок і зробити його оплату онлайн, розміщений за адресою https://expertmusic.net.ua;

  9. Кабінет ЛІЦЕНЗІАТА - особистий Акаунт ЛІЦЕНЗІАТА на сторінці Інтернет-магазину, Музичного порталу, Музичного додатку та інших ресурсах ЛІЦЕНЗІАРА;

  10. Каталог ЛІЦЕНЗІАРА - перелік Об'єктів авторського права і Об'єктів суміжних прав, на використання яких на території України ЛІЦЕНЗІАР має право надати ЛІЦЕНЗІАТУ невиключні майнові авторські права і/ або суміжні права на підставі підписаних ЛІЦЕНЗІАРОМ договорів з суб'єктами авторського права і /або суміжних прав та доступ до яких надається через Музичний портал, Музичний додаток, Онлайн радіо та інші;

  11. Клієнт - юридична або фізична особа підприємець, яка є ЛІЦЕНЗІАТОМ і отримує від ЛІЦЕНЗІАРА право на використання Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА зазначених в Замовленні та Рахунку з моменту їх оплати;

  12. Ліцензія на музику для закладу - невиключне право на публічне виконання Об'єктів авторського права і Об'єктів суміжних прав з Каталогу ЛІЦЕНЗІАРА на території закладів ЛІЦЕНЗІАТА, зазначених в Замовленні. Може використовуватися виключно відповідно до Правил, ліцензій та умов використання;

  13. Ліцензія на ІТ рішення і бази - невиключне право на використання зазначених ІТ рішень та баз виключно відповідно до Правил, ліцензій та умов використання;

  14. Музичний портал – продукт, розміщений в Інтернет за адресою https://business.expertmusic.net може використовуватися виключно відповідно до Правил, ліцензій та умов використання;

  15. Музичний додаток – продукт, розміщений в Інтернет веб-версія за адресою https://app.expertmusic.net.ru , а також у формі мобільного додатку в Google play і / або AppStore під назвою «ExpertMusic для бизнеса», може використовуватися виключно відповідно до Правил, ліцензій та умов використання;

  16. Об'єкти авторського права - оприлюднені музичні твори з текстом або без тексту, аудіовізуальні твори, які входять в даний момент або протягом терміну дії цієї Угоди увійдуть в Каталог ЛІЦЕНЗІАРА.

  17. Об'єкти суміжних прав - зафіксовані у фонограмах виконання, фонограми і їх екземпляри, опубліковані, як з комерційною метою, так і без комерційної мети, і входять в даний момент або протягом терміну дії цієї Угоди увійдуть в Каталог ЛІЦЕНЗІАРА.

  18. Об'єкти інтелектуальної власності - об'єкти авторського права і / або об'єкти суміжних прав, що входять в Каталог ЛІЦЕНЗІАРА.

  19. онлайн радіоканал - аудіопоток, доступ до якого можна отримати через Інтернет сайт в домені https://expertmusic.net.ua і який можна використовувати відповідно до Правил, ліцензій та умов використання;

  20. Оферта – ця Угода, публікація (розміщення) її тексту на веб-сторінці https://expertmusic.net.ua є публічною пропозицією (офертою) ЛІЦЕНЗІАРА, адресованою широкому колу осіб з метою надання можливості користуватися Продуктами ЛІЦЕНЗІАРА шляхом прийняття Стороною пропозиції (акцепту) відповідно до п.2. ст.638 Цивільного Кодексу України.

  21. Підписка - це придбання Продукту ЛІЦЕНЗІАРА на умовах періодичної оплати за його використання. Можливість використання може бути обмежена у разі неотримання ЛІЦЕНЗІАРОМ своєчасної оплати. Замовленням може бути встановлений мінімальний період використання; це умови використання Продукту ЛІЦЕНЗІАРА протягом оплаченого періоду, на умовах періодичної оплати по завершенню якого необхідно здійснити оплату наступного періоду використання або припинити користування.

  22. Продукти ЛІЦЕНЗІАРА – товари, послуги, ліцензії ЛІЦЕНЗІАРА, розміщені на сторінках Інтернет-магазину на домені https://expertmusic.net.ua, що використовуються відповідно до Правил, ліцензій та умов використання;

  23. Рахунок - бухгалтерський документ, який формується на підставі Замовлення.

  24. Реквізити доступу ЛІЦЕНЗІАТА - унікальні ідентифікаційні дані ЛІЦЕНЗІАТА (логін і пароль), за допомогою яких останній, в разі їх актуальності, набуває можливість користуватися відповідно до Правил, ліцензій та умов використання;

  25. Служба підтримки - сертифікат, що дає право користуватися послугами підтримки клієнтів відповідно до Правил, ліцензій та умов використання;

  26. e-mail - електронна пошта.

Всі інші визначення в цій Угоді використовуються відповідно до чинного законодавства України.

1. Предмет Угоди

ЛІЦЕНЗІАР на умовах, визначених цією Угодою, надає ЛІЦЕНЗІАТУ право на використання Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА, що зазначені в Замовленні та Рахунку на вказаний в них період, який починається з зазначеної в них дати, а в разі відсутності - з дати їх оплати ЛІЦЕНЗІАТОМ.

При виборі і зазначенні в Замовленні Продукту Ліцензія на музику для закладу ЛІЦЕНЗІАТ отримує невиключне право з правом видачі субліцензії на публічне виконання Об'єктів авторського і Об'єктів суміжних права з Каталогу ЛІЦЕНЗІАРА на території закладів ЛІЦЕНЗІАТА зазначених в Замовленні.

2. Вартість Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА і порядок розрахунків

2.1. Вартість Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА, оплачувана ЛІЦЕНЗІАТОМ на користь ЛІЦЕНЗІАРА, вказується в Рахунку та Замовленні, що є додатком до цієї Угоди та його невід'ємною частиною.

2.2. Надання передбачених цією Угодою Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА ЛІЦЕНЗІАТУ здійснюється, відповідно до умов цієї Угоди, на умовах 100% передоплати.

При офлайн оплаті:

2.3. Оплата отриманого від ЛІЦЕНЗІАРА Рахунку здійснюється безпосередньо ЛІЦЕНЗІАТОМ в безготівковій формі з його банківського рахунку або через установу банку шляхом перерахування коштів на банківський рахунок ЛІЦЕНЗІАРА, що зазначений в Рахунку.

2.4. По продуктам, придбаним ЛІЦЕНЗІАТОМ на умовах передплати, ЛІЦЕНЗІАР, не пізніш як за 15 днів до закінчення оплаченого періоду зазначеного в Замовленні, на підставі поточних даних внесених ЛІЦЕНЗІАТОМ при реєстрації в Інтернет-магазині і / або наданих ЛІЦЕНЗІАРУ, а також даних поточних Замовлень формує і направляє ЛІЦЕНЗІАТУ на e-mail Замовлення і Рахунок на оплату наступного періоду.

2.5. ЛІЦЕНЗІАТ зобов'язується не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до закінчення оплаченого періоду, оплатити Продукти ЛІЦЕНЗІАРА за наступний період в розмірі зазначеному в Замовленні та виставленому ЛІЦЕНЗІАРОМ Рахунку.

При онлайн оплаті:

2.6. ЛІЦЕНЗІАТ в Інтернет-магазині обирає спосіб онлайн оплати, наприклад банківською картою і т.п.

2.7. Якщо ЛІЦЕНЗІАТ вибрав Продукт ЛІЦЕНЗІАРА з оплатою за передплатою, то повинен надати платіжній системі згоду на автоматичну оплату наступних регулярних платежів.

2.8. На підставі отриманої від ЛІЦЕНЗІАТА згоди на автоматичну оплату при оформленні підписки за право користуватися Продуктом ЛІЦЕНЗІАРА на необмежений термін - обрана платіжна система для здійснення платежів автоматично буде списувати кошти необхідні для оплати наступних періодів використання обраних Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА.

2.9. За фактом списання коштів на вказану e-mail адресу ЛІЦЕНЗІАТА буде відправлений чергові оплачені Замовлення і Рахунок.

Акт прийому-передачі наданих послуг:

2.10. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати надходження грошових коштів на банківський рахунок ЛІЦЕНЗІАРА, останній складає Акт прийому-передачі наданих послуг за відповідний оплачений період і направляє ЛІЦЕНЗІАТУ на e-mail. ЛІЦЕНЗІАТ, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання ним Акту прийому-передачі наданих послуг, зобов'язаний роздрукувати, підписати його та відправити два примірника ЛІЦЕНЗІАРУ за адресою, вказаною в Акті прийому-передачі наданих послуг.

2.11. Продукти ЛІЦЕНЗІАРА вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом 6 (шести) робочих днів з моменту направлення Акту прийому-передачі наданих послуг ЛІЦЕНЗІАТОМ не будуть надіслані письмові обґрунтовані заперечення на адресу e-mail: support@expertmusic.net . У разі відсутності заперечень в зазначений в цьому пункті строк, Акт прийому-передачі наданих послуг вважається підписаним, а Продукти ЛІЦЕНЗІАРА - наданими належним чином і в повному обсязі.

3. Права і обов'язки Сторін

3.1. Права ЛІЦЕНЗІАТА: користуватися набутими відповідно до цієї Угоди Продуктами ЛІЦЕНЗІАРА виключно відповідно до Правил, ліцензій та умов використання.

3.2. Права ЛІЦЕНЗІАРА:

3.2.1. ЛІЦЕНЗІАР має право змінювати умови цієї Угоди, в тому числі й умови Правил, ліцензій та умов використання і розмір вартості Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА для наступних Замовлень на майбутні періоди. У разі внесення змін, ЛІЦЕНЗІАР надсилає на e-mail адресу ЛІЦЕНЗІАТА інформацію про зміни та / або посилання на нову редакцію цієї Угоди, Правил, ліцензій та умов використання Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА та / або інші змінені документи. ЛІЦЕНЗІАТ в разі незгоди з внесеними змінами може відмовитися від використання Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА та / або розірвати цю Угоду згідно з умовами п.6.7. цієї Угоди. Продовження використання Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА після 30 днів з моменту відправки ЛІЦЕНЗІАРОМ повідомлення є підтвердженням згоди ЛІЦЕНЗІАТА з внесеними ЛІЦЕНЗІАРОМ змінами;

3.2.2. Отримати від ЛІЦЕНЗІАТА оплати вартості Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА;

3.2.3. Не повертати ЛІЦЕНЗІАТУ сплачені ним кошти, крім випадку одностороннього розірвання договору з ініціативи ЛІЦЕНЗІАРА;

3.2.4. Розірвати цієї Угоди згідно з п.6.6. цієї Угоди;

3.3. Обов'язки ЛІЦЕНЗІАТА:

3.3.1. Ознайомитися зі змістом цієї Угоди, при цьому переконатися в тому, що йому зрозумілі всі його умови і терміни;

3.3.2. У максимально стислий строк, але не більше 3 (трьох) днів, повідомити ЛІЦЕНЗІАРА шляхом направлення на адресу e-mail: support@expertmusic.net повідомлення зі сканкопією документів про зміни до відомостей, які були надані ним при реєстрації і / або вказані в цій Угоді та Замовленні;

3.3.3. Повідомляє ЛІЦЕНЗІАРА, шляхом направлення на адресу e-mail: support@expertmusic.net протягом 5 робочих днів з моменту отримання претензій і / або звернень від суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і / або організацій колективного управління майновими авторськими правами і / або суміжними правами до ЛІЦЕНЗІАТА, пов'язаних з отриманням невиключного права на публічне виконання Об'єктів авторського права і / або Об'єктів суміжних прав з Каталогу ЛІЦЕНЗІАРА з наданням завірених копій відповідних документів;

3.3.4. Не порушувати передбачені чинним законодавством авторські права і /або суміжні права ЛІЦЕНЗІАРА, а також вживати всіх можливих заходів для запобігання порушенню цих прав третіми особами;

3.3.5. Використовувати Об'єкти авторського права і Об'єкти суміжних прав з Каталогу ЛІЦЕНЗІАР без внесення будь-яких змін в останні;

3.3.6. Здійснювати оплату в повному обсязі за Продукти ЛІЦЕНЗІАРА офлайн на вказаний в Рахунку поточний рахунок ЛІЦЕНЗІАРА або шляхом проведення онлайн оплати через Інтернет-магазин https://expertmusic.net.ua;

3.3.7. Не передавати третім особам Логін і Пароль доступу в Кабінети ЛІЦЕНЗІАТА;

3.3.8. Не здійснювати жодних дій які можуть завдати збитків, шкоди іміджу, ділової репутації ЛІЦЕНЗІАРА, а у разі їх завдання – компенсувати їх в повному розмірі;

3.3.9. Виконувати умови цієї Угоди.

3.4. Обов'язки ЛІЦЕНЗІАРА:

3.4.1. Надати ЛІЦЕНЗІАТУ Продукти ЛІЦЕНЗІАРА, що зазначені в Замовленні як додатку до цієї Угоди та є її невід'ємною частиною відповідно до Правил, ліцензій та умов використання.

3.4.2. У разі подачі позову в суд на ЛІЦЕНЗІАТА щодо публічного виконання Об'єктів авторського права з Каталогу ЛІЦЕНЗІАРА - ЛІЦЕНЗІАР зобов'язується надати підтверджуючі документи про наявність авторських і суміжних прав на зазначені в судовому позові Об'єкти авторського права і / або Суміжних Прав з Каталогу ЛІЦЕНЗІАРА.

3.4.3. При виконанні ЛІЦЕНЗІАТОМ всіх своїх зобов'язань, передбачених цією Угодою, ЛІЦЕНЗІАР зобов'язується компенсувати ЛІЦЕНЗІАТУ збитки, які настали в результаті виконання останнім судових рішень, що вступили в законну силу, на користь суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав за позовами до ЛІЦЕНЗІАТА, пов'язаними із здійсненням останнім публічного виконання об'єктів авторського права і / або об'єктів суміжних прав з Каталогу ЛІЦЕНЗІАРА в обсязі, що не перевищує 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень.

3.4.4. Повідомити ЛІЦЕНЗІАТА про припинення дії цієї Угоди з ініціативи ЛІЦЕНЗІАРА, шляхом відправки листа у електронній формі на e-mail адресу ЛІЦЕНЗІАТА support@expertmusic.net.

3.4.5. Виконувати умови цієї Угоди.

4. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів

4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов цієї Угоди.

4.2. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності у разі неналежного надання Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА, якщо неналежність виконання є наслідком порушень умов цієї Угоди з боку ЛІЦЕНЗІАТА. ЛІЦЕНЗІАТ приймає на себе всі можливі ризики, пов'язані з наданням ним неправдивих або неточних даних.

4.3. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, понесені ЛІЦЕНЗІАТОМ в результаті помилкового розуміння або нерозуміння останнім інформації про надання ЛІЦЕНЗІАРОМ продуктів ЛІЦЕНЗІАРА в тому числі Ліцензії на музику для закладів.

4.4. У разі виникнення розбіжностей або спорів між ЛІЦЕНЗІАРОМ і ЛІЦЕНЗІАТОМ з питань, передбачених цієї Угоди, або у зв'язку з нею, Сторони вживатимуть усіх заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів. Будь-які претензії ЛІЦЕНЗІАТА повинні бути спрямовані на адресу e-mail: support@expertmusic.net.

4.5. У разі неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів вони повинні вирішуватися в відповідному суді України, згідно з чинним законодавством України.

5. Форс-мажор

5.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили: землетрусу, повені, пожежі, тайфуну, урагану, снігового замету, воєнних дій, масових захворювань (епідемій), страйків, і т.п., або настання і дії інших обставин форс-мажору (невиконання зобов'язань контрагентами, техногенні чинники, аварії на комунікаціях і т.ін.), які настали після виникнення зобов’язання і знаходяться поза контролем Сторони.

5.2. У разі якщо виконання зобов'язань за цією Угодою стає неможливим через настання і дії обставин форс-мажору, зобов'язана за цією Угодою Сторона упродовж розумного строку повинна сповістити про це контрагента, а виконання відповідних зобов'язань за цією Угодою відкладається на час дії таких обставин форс-мажору.

5.3. Наступ обставин форс-мажору засвідчується відповідним документом, зокрема, довідкою, яка видається Торгово-промисловою палатою або іншим органом та / або організацією, висновки якої достовірно підтверджують факт настання і період дії відповідних обставин.

6. Дія Угоди та внесення змін

6.1.Ця Угода набуває чинності з моменту отримання ЛІЦЕНЗІАРОМ оплати від ЛІЦЕНЗІАТА по виставленому Рахунку на підставі Замовлення. Факт оплати є підтвердженням і прийняттям ЛІЦЕНЗІАТОМ умов цієї Угоди як публічної оферти ЛІЦЕНЗІАРА.

6.2. Цю Угоду укладено на оплачений період використання Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА, який вказаний в Замовленні та Рахунку.

6.3. Дія цієї Угоди автоматично продовжується на наступний оплачений період після отримання ЛІЦЕНЗІАРОМ від ЛІЦЕНЗІАТА оплати наступного Рахунку, виставленого на підставі автоматично сформованого наступного Замовлення, який є додатком до цієї Угоди і так кожного разу.

6.4. Ця Угода автоматично припиняє свою дію в 00 г. 01 хв. наступної доби за останнім днем оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ періоду.

6.5. ЛІЦЕНЗІАР вправі вносити будь-які зміни і доповнення до цієї Угоди в односторонньому порядку з повідомленням ЛІЦЕНЗІАТА за 30 календарних днів шляхом відправки повідомлення на вказану e-mail адресу ЛІЦЕНЗІАТА. ЛІЦЕНЗІАТ після отримання нової редакції цієї Угоди зі змінами внесеними ЛІЦЕНЗІАРОМ, якщо вони для ЛІЦЕНЗІАТА неприйнятні, може припинити дію цієї Угоди відповідно до пункту 6.7. цієї Угоди і / або припинити використання Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА.

6.6. ЛІЦЕНЗІАР залишає за собою право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку в разі неналежного виконання ЛІЦЕНЗІАТОМ умов цієї Угоди, про що ЛІЦЕНЗІАР зобов'язується відправити повідомлення на e-mail адресу ЛІЦЕНЗІАТА. У цьому випадку дія цієї Угоди припиняється в останній календарний день сплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ періоду.

6.7. ЛІЦЕНЗІАТ залишає за собою право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом направлення ЛІЦЕНЗІАРУ за 30 (тридцять) календарних днів відповідного повідомлення на адресу e-mail: support@expertmusic.net. В цьому випадку дія цієї Угоди припиняється в останній календарний день сплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ періоду.

6.8. Внаслідок розірвання або припинення дії цієї Угоди ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права і зобов'язаний припинити використання Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА, а також здійснити всі дії передбачені Правилами, ліцензіями і умовами використання по кожному використовуваному раніше Продукту ЛІЦЕНЗІАРА.

7. Гарантії сторін

7.1. ЛІЦЕНЗІАР гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цієї Угоди.

7.2. ЛІЦЕНЗІАТ гарантує ЛІЦЕНЗІАРУ, що надав достовірні дані при реєстрації в Кабінетах ЛІЦЕНЗІАТА;

7.3. ЛІЦЕНЗІАТ гарантує що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цієї Угоди.

7.4. ЛІЦЕНЗІАТ укладає цю Угоду добровільно, приймає всі її умови з якими повністю ознайомлений, а також повністю розуміє предмет цієї Угоди та Правила, ліцензії і умови використання кожного Продукту ЛІЦЕНЗІАРА.

7.5. ЛІЦЕНЗІАР гарантує врегулювання претензій суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і / або організацій колективного управління майновими авторськими і / або суміжними правами до ЛІЦЕНЗІАТА, пов'язаних з отриманням невиключного права на публічне виконання Об'єктів авторського права та суміжних прав з Каталогу ЛІЦЕНЗІАРА за умови належного виконання ЛІЦЕНЗІАТОМ умов цієї Угоди та повідомлення ЛІЦЕНЗІАРА протягом 5 робочих днів з моменту отримання претензій і / або звернень з наданням завірених копій відповідних документів.

8. Конфіденційна інформація. Обробка персональних даних та іншої інформації

8.1. Кожна із Сторін зобов'язується протягом терміну дії цієї Угоди не розголошувати і не розкривати третім особам конфіденційну інформацію (у т.ч. й щодо фінансових умов), надану їй іншою Стороною, і не використовувати її з будь-якою іншою метою, крім тієї, з якої така інформація була надана іншою Стороною.

8.2. Укладанням цієї Угоди представник ЛІЦЕНЗІАТА, як суб'єкт персональних даних, добровільно надає ЛІЦЕНЗІАРУ свою згоду на:

(1) обробку персональних даних, що включає в себе вчинення будь-яких дій та / або сукупності дій, пов'язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням персональних даних, з метою обробки персональних даних, зазначеної в цьому пункті цієї Угоди, а також на

(2) розкриття інформації про ЛІЦЕНЗІАТА третім особам. Персональні дані представника ЛІЦЕНЗІАТА зберігаються протягом терміну, необхідного для зазначених в цій Угоді цілей обробки. Обсяг персональних даних представника ЛІЦЕНЗІАТА, за якими здійснюється процес обробки і які можуть бути включені до бази персональних даних ЛІЦЕНЗІАРА, визначається Сторонами, як і будь-яка інформація про ЛІЦЕНЗІАТА та / або умови цієї Угоди, яка стала відома ЛІЦЕНЗІАРУ при встановленні відносин з ЛІЦЕНЗІАТОМ і / або виконанні умов цієї Угоди. Згода представника ЛІЦЕНЗІАТА на обробку своїх персональних даних, наданої останнім відповідно до умов цього пункту цієї Угоди, не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних Клієнта третім особам, в тому числі суб'єктам авторських і суміжних прав.

8.3. Метою обробки персональних даних є:

- виконання ЛІЦЕНЗІАРОМ своїх зобов'язань перед ЛІЦЕНЗІАТОМ в частині надання Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА;

- реалізації функцій інших осіб - контрагентів (партнерів) ЛІЦЕНЗІАРА, які будуть залучені останнім на договірній основі до процесу з метою належного виконання ЛІЦЕНЗІАРОМ і відповідною іншою особою умов цієї Угоди, а також для процесу обслуговування цієї Угоди між ЛІЦЕНЗІАТОМ і ЛІЦЕНЗІАРОМ з метою належного виконання Банком і відповідною іншою особою умов укладених договорів;

- пропозиція будь-яких нових Продуктів ЛІЦЕНЗІАРА і / або встановлення ділових відносин між ЛІЦЕНЗІАТОМ і ЛІЦЕНЗІАРОМ на підставі цивільно-правових договорів;

- захист ЛІЦЕНЗІАРОМ своїх прав і законних інтересів в судових та правоохоронних органах;

- використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) персональні дані ЛІЦЕНЗІАТА і / або інформацію, яка стала відома ЛІЦЕНЗІАРУ при укладанні цієї Угоди іншим особам - контрагентам (в т.ч. Партнерам) ЛІЦЕНЗІАРА, які будуть залучені останнім на договірній основі до процесу обслуговування цієї Угоди з метою належного виконання ЛІЦЕНЗІАРОМ і відповідною іншою особою умов укладених договорів;

- збирати, зберігати, змінювати, використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) інформацію, яка стала відома ЛІЦЕНЗІАРУ при укладенні та / або виконанні цієї Угоди, з метою захисту ЛІЦЕНЗІАРОМ своїх прав і законних інтересів в судових, правоохоронних та інших державних органах чи установах.

8.4. Укладанням цієї Угоди ЛІЦЕНЗІАТ підтверджує, що його поінформовано про включення персональних даних його представника в базу персональних даних ЛІЦЕНЗІАРА з метою, зазначеною в цьому розділі цієї Угоди, а також, що йому відомі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки його персональних даних, в тому числі їх збору.

8.5. ЛІЦЕНЗІАТ згоден і ознайомлений з Політикою конфіденційності.

9. Інші умови

9.1. Всі додатки до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.

9.2. Листування між Сторонами і обмін інформацією, що стосується виконання умов цієї Угоди, здійснюється за допомогою:

- e-mail: адреса e-mail ЛІЦЕНЗІАРА: support@expertmusic.net, а адреса e-mail ЛІЦЕНЗІАТА вказана при реєстрації і / або формуванні Замовлення в Інтернет магазині ЛІЦЕНЗІАР або вказаний e-mail адресу ЛІЦЕНЗІАТА в інших акаунтах;

- поштового зв'язку та / або кур'єрських служб за адресою ЛІЦЕНЗІАТА який вказаний а Акаунті і ЛІЦЕНЗІАР вказаний нижче в цій Угоді.

9.3. Сторони домовилися про те, що Каталогом ЛІЦЕНЗІАРА є тільки ті Об'єкти інтелектуальної власності, які розміщені на Музичному порталі та / або Музичному додатку, Онлайн радіо і Сторони визнають таку форму узгодження Каталогу ЛІЦЕНЗІАРА прирівняною до письмової форми. Інформація про зміни в Каталозі ЛІЦЕНЗІАРА публікується і підтримується в актуальному стані на Музичному порталі, Музичному додатку і Онлайн радіо.

9.4. Витрати кожної Сторони, пов'язані з виконанням зобов'язань за цією Угодою, відшкодовуються Сторонами самостійно, за власний кошт.

9.5. Сторони цієї Угоди погодили можливість використання ЛІЦЕНЗІАРОМ логотипу ЛІЦЕНЗІАТА, його брендів і загальнодоступної інформації про них у своїх презентаційних матеріалах і на сайті.

9.6. ЛІЦЕНЗІАР не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи Музичного порталу та / або Музичного додатку, Онлайн радіо і зобов'язується докладати всіх розумних зусиль і заходів з метою усунення проблем, які можливо виникнуть.

9.7. ЛІЦЕНЗІАР не несе відповідальності за затримки, переривання, втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить ЛІЦЕНЗІАРУ, за проблеми при передачі даних або з'єднання, які виникли не з вини ЛІЦЕНЗІАРА, за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Музичного порталу та / або Музичному додатку, Онлайн радіо, а також у разі блокування доступу в результаті дій інших осіб.

9.8. ЛІЦЕНЗІАТ:

- ознайомився з Каталогом ЛІЦЕНЗІАРА, зобов'язується використовувати в своїй діяльності виключно твори з Каталогу ЛІЦЕНЗІАРА,

- розуміє визначення всіх термінів, що містяться в цій Угоді, юридичні наслідки невиконання умов цієї Угоди,

- розуміє, що ЛІЦЕНЗІАР не є за своїм статусом організацією колективного управління (в тому числі акредитованою) і здійснює свою діяльність як приватна компанія на підставі відповідних договорів з правовласниками.


РЕКВІЗИТИ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛІЦЕНЗІАРА:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДОРМЕДІА»

Код 36258881

Адреса реєстрації: 01011, м.Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 16/13

Сайт https://www.expertmusic.net.ua

e-mail: support@expertmusic.net

телефон +38 (044) 290-95-52